Khách sạn Tiamo Hà Giang
Phone/Hotline: 0949 796 556
Address: 56 Nguyễn Thái Học, P. Minh Khai, Hà Giang
Email: nguyenvuha82hg@gmail.com